top of page

Gratis henting av brukt frityrolje, matoljer og vegetabilsk oljeavfall.

Rapsolje.jpg

+ Gratis 10 liter ny olje i pant pr. 180 liter spann vi henter.

Beholdere til utlån.jpg

+ Gratis lån av oppsamlings-utstyr.

Eller ring og ta en prat først 41290900

Obs. Nye krav for bedrifter innført i 2023 for matavfall og vegetabilske oljer.

Frityrolje.gif

Storkjøkken

Restauranter

Gatekjøkken

Måten vi utnytte oljen på, gjør at Frityroljeservice.com kan henter brukt vegetabilske oljer gratis i de aller fleste byer i Norge. Chat eller ring kundeservice 41290900 om du vil sjekke først om vi kan hente der du har oljen.

Vi har også spann og oppsamlingsutstyr du kan låne gratis av oss.

 

For å gjøre det enda mer attraktivt, har vi nå introdusert pant. Du får nye 10 liter frityrolje hver gang vi henter hos deg.

For å komme i gang må du fylle ut avtale om henting ved å klikke her.

Bestilling
Beholdere til matolje avfall, frityrolje avfall og vegetabilsk olje avfall
240 liter beholder til frityrolje avfall
IBC containere til frityrolje avfall, vegetabilsk oljer og matolje avfall
Oljen dekker kostnadene

Ny forskrift for bedrifter innen matavfall.

Nye krav til innsamling av restoljer som trådte i kraft for storkjøkken januar 2023, krever nå rapportering fra godkjente mottak av vegetabilske oljer. Vi kan tilby godkjente rapporter som bedriftene trenger for innrapporteringen.

 

Bedriftene er nå pliktig til å vise til hvem som henter oljeavfallet og hvordan oljen blir behandlet nedstrøms. Vi leverer denne tjenesten uten vederlag med de nødvendige dokumentene bedriftene trenger for innrapportering i avfallsregnskapet.

 

MBP Production AS sine transportører har alle godkjennelser for transport av avfall og oljeprodukter.

Kategori for godkjennelse. Cat 3.

Oljen dekker kostnadene med innhenting.

Vår samarbeidspartner på nedstrøms siden, MBP Production AS på Greåker, mottar og bearbeider oljene med fokus på gjenbruk og videresalg av bi-produkter hvor destillasjon og kjemiske reaktorer tas i bruk nedstrøms av råvarene. For å nevne noe av hva frityroljen brukes til av nye råvarer, så går mye til kjemisk industri; aromater til kosmetikk, ester, oleo-kjemikalier, tilsetninger til fiskefor og for til landbruk, tilsetninger til gjødselprodukter og en andelen til biodiesel.

 

Selskapet er ISO 2001 og ISO 14001 godkjent og håndterer mer enn 200 000 tonn biologiske bi-produkter hvert år, som videreforedles og selges til andre applikasjoner eller industrier. Dette har en positiv innvirkning på miljøet og reduserer avfallsmengder.

 

En viktig aktivitet er innsamling og foredling av brukt matolje (UCO) som brukes som råstoff i biodieselproduksjon og aromater til kosmetikkindustrien. Denne aktiviteten krever sertifisering og MBP har mange års erfaring med videreforedling av UCO-produkter fra hele Skandinavia og Finland, og er sertifisert for en rekke kvalitets-, miljø- og bærekrafts standarder.

 

Innsamling og gjenbruk av UCO beskytter miljøet og anses som en viktig og fornybar ressurs.

Disse kravene er innført for at storkjøkken ikke skal kaste flytende oljer i kloakken eller andre steder. Bøtesatser er innført ved ikke å rapportere avhending av avfallet til godkjent mottaker. VA-etater kartlegger rør i områder hvor det er restaurantaktivitet for å forebygge fortetning av ledningsnettet.

bottom of page