top of page

Gratis innsamling av vegetabilske oljer.

Obs. Nye krav for bedrifter innført i 2023 for matavfall og vegetabilske oljer.

Frityrolje.gif

Storkjøkken

Restauranter

Gatekjøkken

Nye måter å utnytte oljen på gjør at Frityroljeservice.com henter matoljer gratis i de aller fleste byer i Norge med nødvendig rapportering og nedstrømsdokumentasjon, og du får låne oppsamlingsutstyret, alle våre tjenester er gratis.

Beholdere til matolje avfall, frityrolje avfall og vegetabilsk olje avfall
240 liter beholder til frityrolje avfall
IBC containere til frityrolje avfall, vegetabilsk oljer og matolje avfall

Kontakt oss og sjekk om vi kan hente hos dere.

Ny forskrift for bedrifter innen matavfall.

Nye krav til innsamling av restoljer som trådte i kraft for storkjøkken januar 2023, krever nå rapportering fra godkjente mottak av vegetabilske oljer. Vi kan tilby godkjente rapporter som bedriftene trenger for innrapporteringen.

 

Bedriftene er nå pliktig til å vise til hvem som henter oljeavfallet og hvordan oljen blir behandlet nedstrøms. Vi leverer denne tjenesten uten vederlag med de nødvendige dokumentene bedriftene trenger for innrapportering i avfallsregnskapet.

 

MBP Logistics AS sine transportører har alle godkjennelser for transport av avfall og oljeprodukter.

 

MBP Solutions AS på Greåker, mottar og bearbeider oljer, med fokus på gjenbruk og videresalg av bi-produkter hvor destillasjon og kjemiske reaktorer tas i bruk nedstrøms av råvarene. Av frityroljen kan nye råvarer til kjemisk industri, aromater til kosmetikk, og restprodukter til biodiesel produseres.

 

Selskapet er ISO 2001 og ISO 14001 godkjent og håndterer mer enn 200 000 tonn biologiske bi-produkter hvert år, som videreforedles og selges til andre applikasjoner eller industrier. Dette har en positiv innvirkning på miljøet og reduserer avfallsmengder.

 

En viktig aktivitet er innsamling og foredling av brukt matolje (UCO) som brukes som råstoff i biodieselproduksjon. Denne aktiviteten krever sertifisering og MBP har mange års erfaring med videreforedling av UCO-produkter fra hele Skandinavia og Finland, og er sertifisert for en rekke kvalitets-, miljø- og bærekrafts standarder.

 

Innsamling og gjenbruk av UCO beskytter miljøet og anses som en viktig og fornybar ressurs.

Disse kravene er innført for at storkjøkken ikke skal kaste flytende oljer i kloakken eller andre steder. Bøtesatser er innført ved ikke å rapportere avhending av avfallet til godkjent mottaker.

bottom of page